Tilti, pārvadi, estakādes

Tilti, pārvadi, estakādes

Tiltu, ceļu pārvadu, estakādes un citus nospriegotus transporta būves pēc stīgu tehnoloģijas.

SAS “Stīgu tehnoloģija” piedāvā inovatīvu risinājumu automašīnu, dzelzsceļa un gājēju tiltu projektēšanā, ceļa pārvadus, estakādes, un citas nospriegotas transporta būves (tālāk – tiltus). Tiltiem toties būs īpašības, kādas ir vajadzīgas pašreizējajiem nacionālajiem normatīviem. Piemēram, Krievijas Republikā tāds normatīvais dokuments – Celtniecības Normas un Noteikumi 2.05.03-84 “Tilti un trubas”, kas atrodas uz dzelzsceļa, automašīnu un gājēju tiltiem, tiltiem priekš metropolitēnas līnijas un ātrgaitas tramvajiem, kā arī tiltiem, kas apvienoti ar sliežu un automašīnu transportu.

Turklāt stīgu tilti atbilst nacionālajiem normatīviem un tērauda konstrukciju projektēšanai (Krievijā – Celtniecības Normas un Noteikumi ||-23-81

“Tērauda konstrukcijas”), kā arī Eiropas Normatīvajiem Projekta noteikumiem (ENV) un ASV jauno tiltu normatīviem (AASHTO).

Stīgu tilti būs negrieztā tērauda dzelzsbetona konstrukcija

nospriegotā veidā, kas sastiprināta galos ar enkurbalstiem, uz kuriem tiks uzklāts automašīnu slānis, vai arī slānis, kas domāts priekš kājāmgājējiem. Blīva nospriegota stīgu konstrukcija, savienota galos, ar savu nesošo īpašību aizstās tradicionālos tērauda, dzelzsbetona vai tērauda-dzelzsbetona tilta laidumus, uz kā pamata ir vienkārši aprēķini, kas veikti pēc tradicionālām metodēm saskaņā ar esošajiem nacionālajiem un starptautiskajiem normatīviem. Šie aprēķini un konkrēto tiltu būves pētījumi plānojas izpildīt kopā ar esošo tiltu biroju ekspertiem, kuriem ir

projektēšanas, būvniecības un eksplautācijas pieredze ar kabeļu un vanšu tiltiem, kas ir tuvāk konstruktīvi stīgu tiltiem.

Vizuāli stīgu tilti ir līdzīgi tradicionālajiem, tā kā nou-hou ir apslēpts konstrukciju iekšienē,- neskaitot vieglumu un ažūra

struktūras pamanāmību. Turklāt piedāvājamā tehnoloģija izslēdz nepieciešamību pēc temperatūras šuvēm visā būves gabalā, neatkarīgi no tā garuma, kas palielina taisnumu, izturību un ilgdzīvotspējīgu tradicionālajiem noslēgtajiem tiltiem, un attiecīgi samazina konstrukcijas izmaksas. Turklāt būtiski mazina slodzes uz balstiem, kuri ir izvietoti ūdenī, un attiecīgi samazinās prasības uz grunts nestspēju, kā arī vienkāršojas citi tilta konstrukcijas

elementi. Ar ievērojamu ekplautācijas īpašību uzlabošanu šāds tilts būs krietni lētāks, nekā tradicionālie tilti. Tas tiek viegli apstiprināts uz pamatotiem aprēķiniem, kas izpildīti pēc tradicionālām metodēm, kas atbilst esošajiem nacionālajiem starptautiskajiem normatīviem.

Tradicionālo tiltu nesošo konstrukciju izpildīšana ar stīgu
tehnoloģiju (nesošo stīgu bloku vai stīgu fermu nospriegotā

veidā), to cena pazeminās par 2-3 reizēm un vairāk vienlaikus uzlabojot ilgdzīvotspēju un ekplautācijas īpašības. īpaši, noklājot automašīnu tiltu nebūs vajadzība pēc temperatūras šuvēm, tā kā stīgu nesošās konstrukcijas visa tilta garumā tiks uzstādītas negrieztā veidā, bez jebkādām šuvēm vai šķērsvirziena zariem. Stīgu tiltu būvniecībai nav nepieciešami

netradicionāli materiāli un tehnoloģija un ir iespējams uzbūvēt ar esošajiem tilts būvniekiem izmantojot esošo būvniecības un celtniecības tehniku.