Materiāli

Materiāli

Materiāli reklāmai un prezentācijai

Skyway brošūra (krievu val.) – Izdāļājamais Skyway tehnoloģiju iepazīstinošs materiāls krievu valodā
Skyway brošūra (angļu val.) – Izdāļājamais Skyway tehnoloģiju iepazīstinošs materiāls angļu valodā
EkoTehnoparka brošūra (krievu val.) – Izdāļājamais materiāls par EkoTehnoparka projektu krievu valodā
EkoTehnoparka brošūra (angļu val.) – Izdāļājamais materiāls par EkoTehnoparka projektu angļu valodā
EkoTehnoparka būvniecības veselā finansēšana (krievu val.) – Izdāļājamais EkoTehnoparka vesēlās finansēšanas motivējošs materiāls krievuvalodā
EkoTehnoparka būvniecības veselā finansēšana (angļu val.) – Izdāļājamais EkoTehnoparka vesēlās finansēšanas motivējošs materiāls angļu valodā
EkoTehnoparka finansēšana brošūra (krievu val.) – Izdāļājamais iepazīšanās materiāls Ekotehnoparka būvniecībai krievu valodā
EkoTehnoparka finansēšana brošūra (angļu val.) – Izdāļājamais iepazīšanās materiāls Ekotehnoparka būvniecībai angļu valodāVĒLOS KĻŪT PAR INVESTORU