Līnijpilsēta

Līnijpilsēta – tā ir klāstera tipa apdzīvota vieta, kuras zemes virsma ir domāta tikai kājamgājējiem un augiem, bet transporta, enerģētikas, un

informācijas komunikācijas ir izvietotas virs zemes “otrajā līmenī” (uz speciāliem balstiem).

Galvenais būvprincips katra klāstera infrastruktūrais – kājāmgājēju kvartāls, kur starp daudzfunkcionālām augstceltnēm, kas savienotas viena ar otru ar horizontāliem liftiem, ir izvietotsa mazstāvīgas komfortablas celtnes ar plašiem pilsētas apzaļumojumiem un izmantojamas atjaunoto enerģiju.

Sistēmas atslēgas elements ir horizontālie lifti (transporta artērijas), savinojušas blakus esošās augstceltnes, vietas, dzīvojamās, izklaides, tirgus un citus klāsterus, atļaujot komforti pārvietoties starp tiem dažu minūšu laikā. Svarīga priekšrocība ir tā, ka sabiedriskā transporta izmaksas var būt iekļautas, tieši tāpat, kā ēku tradicionālie lifti, dzīvojamā klāstera kvadrātmetrš, tieši tāpat, kā pērkot dzīvokli.

SkyWay transporta infrastruktūras kompleksa priekšrocības:

 1. Zema pašizmaksa celtniecībai un transporta pakalpojumiem
  SW transporta kompleksa celtniecība ir 2-3 reizes lētāka, nekā dzelzsceļš (tramvajs) un 3-5, nekā-
  automobīļu kompleksa, 10-15 – viensliežu ceļš, un 15-20 magnēta vilciena ceļš, samazinot pārvadāšanas izmaksas 3-5 reizēm.
 2. Zems energopatēriņš
  Energopatēriņš 5-7 reizes zemāks, nekā jau esošajām transporta sistēmām, kas izmanto tērauda 
  riteņus vai magnēta spilvenus, 15-20 reizes – zemāka salīdzinot ar pneimatisko riepu transportu
  (automobīļu transports) vai arī izmantojošie gaisa spilvenu (aviācija, WIG, helikopteri).
 3. Minimālas zemes izrakšanas
  Zemes izņemšana zem transporta infrastruktūras kompleksa zemāka apmēram
  100 reizes salīdzinot ar automašīnu, vai dzelzsceļa (tramvaja) kompleksiem, bet uzkārtās sistēmas
  izmantošanas gadijumā vispār nebūs nekādas dārgās zemes izņemšanas.
 4. Pilnīga automatizācija
  Transporta infrastruktūras kompleksa automatizācija un optimāla transporta loģistika – 
  Līnijpilsētas ietvaros vidējais pasažiera nogādāšanas laiks no mājām uz darbu būs apmēram
  15-20 minūtes 15 kilometru attālumā.
 5.  Augstākā drošības pakāpe
  Augsta transporta, ekoloģiskā un antiteroristu drošības, tā kā nav krustojumus, gājēju pārejas
  un pretējās braukšanas joslas, kurās var būt jebkura ritošā sastāva saskriešanās, turklāt augstā –
  sliežu ceļa struktūra ir desmitkārtīgi nodrošināta pret vandālismiem, bet ritošajam sastāvam ir
  pret “noiešanas” no sliedēm sistēma.
 6. Augsti ātruma rādītāji
  Pilsētas transports – līdz 120km/st. – 150km/st; ātrgaitas starppilsētas līdz 450km/st. – 500km/st.
 7. Minimāli eksplautācijas izdevumi
  Eksplautācijas izdevumi samazināti līdz 5-7 reizēm salīdzinot ar automašīnām un 2-3 reizēm
  salīdzinot ar dzelzsceļu (tramvaju) ceļiem.
 8. Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana
  SkyWay transporta kompleks ar elektromotoriem efektīvai un ekonomiskai kustībai pēs shēmas
  “Tērauda ritenis – tērauda sliede” (tai skaitā unikāla motor-riteņa realizācija) ļaus 100% savus
  enerģijas izdevumus kompensēt ar atjaunojamās enerģijas resursiem – sauli un vēju.
 9. Dzīvās auglīgās zemes atjaunošana
  Jebkurā dabas vietā, tai skaitā arī tuksnesī var tikt atjaunota dzīvā auglīgā augsne un dabas
  ekosistēma – flora un fauna.
 10. Dabas un cilvēka kaitīgās ietekmes neesamība
  Kaitīgās ietekmes – izplūdes gāzes, troksnis, vibrācija, elektromagnētiskie un citi izstarojumi pazemināti
  15-20 reizes salīdzinot ar automobīļu transportu, un 2-3 reizes dzelzsceļa (tramvaja) un viensliežu ceļiem.
 11. Finanšu izdevumu un laiku ieekonomēšana
  Pasažieru un kravas sūtijumu ekonomija: brauciena laiks (kravas nosūtīšana) pilsētā – ekonomija līdz
  1-1,5 stundas ikdienu, vai līdz 20-30 USD sarēķinot uz vienu pasažieri vai 1 tonnu kravas.
 12. Ātrs atmaksāšanās termiņš
  SkyWay transporta infrastruktūras kompleksam ir nebijis atmaksāšanās termiņš: no 2-3 gadiem.