Kravas transports

Kravas transports

SkyWay kravas transporta kompleksa konkurentspējīgās īpašības transportējot klints masas.

Kā daļa no kopējām izmaksām iegūstot un apstrādājot derīgos izrakteņus un minerālus ir viens no svarīgākajiem komponentiem. Tas pierāda nepieciešamību priekš jaunas kompleksās transportēšanas tehnoloģijas izmantošanas, tomēr bieži vien pilnīga un visaptveroša tehnoloģijas analīze par optimālāko transporta kompleksu netiek veikta, bet priekšroku vienam vai otram transportam parasti tiek dota pēc subjektīvā viedokļa.

Šobrīd, kalnu ieguves kompānijās, pārsvarā, tiek izmantotas sekojošās konkurējošās tehnoloģiskie transporta kompleksi: dzelzsceļa transports, pakaramie gaisa-trošu ceļi,  konveijera un automobīļa transports.
Kā galvenie faktori, kam ir vislielākā ietekme uz kalnu apstrādes tehnoloģijas kompleksa izvēli, ir:

 • reljefs un citi celtniecības rajona apstākļi, (ekoloģiskie aspekti, būvlaukums, dabīgās un mākslīgās ūdenstilpnes, utt.);
 • transportēšanas attālums;
 • kravas veids un transportēšanas apjomi;
 • personāla vajadzības;
 • kapitālās izmaksas;
 • operāciju izmaksas;

Kā liecina praktika, beramkravas transportēšanai lielos attālumos (no 10km) mazākas kopējās izmaksas (kapitālās un operāciju izmaksas visas eksplautācijas laikā) piemīt vairumā gadījumu, trošu lentes konveijeri. Tabulā ir parādītas galvenās tehniskās īpašības pasaules lielāko kabeļu lentu konveijeriem. Salīdzinājumā arī ir pievienoti dati, ja izmantotu SkyWay kompleksos kravas risinājumus ar jaudu 65 milj. T/gadā (2,15 t/s), neaisniedzamu konkurējošajiem transporta kompleksiem.

Vairāk svarīgākie ir:

 • parametrs, kas nosaka specifisko enerģijas patēriņu transportējot klints masas
  kW × h / t × km:

kur

N – uzstādītā jauda, kW;
L – transporta sistēma garums;
π – transporta sistēmas produktivitāte;
kravas pārvedājumu pašizmaksa Сэн (neskaitot amortizācijas atskaitīšanu), cents//т×км:

kur

СкWт×st. = 25 centi – enerģijas cena par 1 кWт×st..

Salīdzinot vispārējās tehniskās īpašības pasaules lielākajiem kabeļu lenšu konveijeriem un SkyWay kravas transportam.

Pašizmaksa transportējot klints masas, ja enerģijas cena ir 1 кWт×st. = 25 centi

Kā redzams tabulā, estakāžu tipa norādītajām transporta sistēmām (ieskaitot nenozīmīgus trases ieliekumus) aprēķinātie parametri

atrodas  sekojošās robežās:

Piemēram, priekš dzelzsceļa transporta, kā alternatīvajai transporta sistēmai, rādītājs ir: 

SkyWay kravas transporta kompleks ir kā estakāžu tipa cauruļvads, kas domāts beramkravu transportēšanai (transportēšanas apjoms – līdz 250 milj.t/gadā).

Transporta kompleksa estakāde ir iepriekš nospriegota tilpuma-kopņu struktūra, kas ir uzstādīta uz balstiem virs zemes. Balstu augstums ir tāds, lai brīvi pārietu pāri esošajām struktūrām, mājām, torņiem, automaģistrālēm elektro pārvadiem, un citām komunikācijām.
Uz estakādes atrodas regulārs troš-sliežu ceļš, kas domāts priekš nospriegota unikāra pārvietošanās, kas pārvedā beramkravu, ar kopēju veiktspēju līdz 100 000 tonnām. Kravas transporta kompleksa apkalpošanai un tehnoloģisku operāciju veikšanai ir speciāls tehnoapkalpojošais ceļa automobīlis, kas pārvietojas par tam domātu līniju, kas apvienota ar standarta estakādi.

Izmantojot troš-sliežu tehnoloģijas un izmantojot vaisvairāk konstruktīvākus parametrus SAS “Trošu tehnoloģijas” inženieriem ļāva samazināt ritošā sastāva pretestību un panākt daudz zemāku enerģijas patēriņu uz Sen līdz līmenim

.

 

 

0,023 kW × h / t × km (ieskaitot nelielus trases liekumus 3 %)

 un pazemināt kalnu masas pārvedāšanas pašizmaksas līdz

masa / m × km, kas ir 4-5 reizes mazāk, salīdzinot ar alternatīvām sistēmām un 8-12 reizes mazāk transportējot līdz 0,6 centiem, salīdzinot ar dzelzceļa kravas th.

Turklāt bez tā, pastāv ļoti liels potenciāls izmantot SW kompleksu kalnainā apvidū. Piemēram, ja transportēšana notiek no kalnu reģiona uz krastu vai zonu, kas atrodas zemāk, nekā transportēšanas sākuma punkts, tad 500 km trases attālumā un 1500m augstuma starpība, kompleks vispār nepatērēs nekādu elektroenerģiju rūdas transportēšanai.
Izmantojot atgūstamo potenciālo enerģiju nolaižoties no kalna ar kravu, SkyWay kravas transporta kompleksus var

pastāvēt pilnīgi autonomi, kas ir ļoti svarīgi priekš neieņemtiem planētas reģioniem. Kopējās tādas sistēmas izmaksas izrādīsies vēl lētākas uz elektrības patēriņa viedokļa, nekā sistēma priekš taisnas vietas.

Transporta kompleksa struktūru var izmantot, lai izvietotu agstsprieguma elektropadeves līnijas, saules baterijas, sakaru līnijas, izvietot uz balstiem vēja ģeneratorus.

Ne mazāk svarīgs ir aspekts ir ekoloģisko problēmu neesamība, būvējot SkyWay kompleksus.

Piemēram, būvējot dzezsceļa līniju mainās dabas hidroloģija tajā rajonā, tā kā uzbērums veido nelielu krastmalu, kas paliek par ūdens aiztures vietu, dambi. Nozīmīga problēma arī ir dzīvnieku dzelzsceļa šķersošana, kuri mirst lilā skaitā nokļūstot zem lokomotīves riteņiem. Būvējot dzelzsceļa tīlus, tiek izņemta no zemes auglīgā zeme, kuru varētu izmantot lauksaimniecībā.
Visas šīs problēmas atrisina SkyWay kravas transporta sistēma: transporta estakāde ir izvietota virs zemes 5-8 metru augstumā, balsti izvietoti ik pa 40-50 metriem, un zemes izņemšana zem katra balsta nepārsniedz 2m2. Tādā veidā 1km līnijas ceļā tiek izņemti ne vairāk, kā 100m2 zemes, ieskaitot enkurbalstus, kas aizņem vismaz līdz 50m2/km. Transporta estakāžu būvniecībā tiek izmantotas tehnoloģijas, kas neprasa lielu daudzumu cilvēku, ritošā sastāva izkraušana un iekraušana notiek kustībā, bez apstājas, trase ir visu gadulaiku izmantojama un ir ilgdzīvotspējīga, jo uz riteņu asīm un estakādes ir ļoti maza slodze. Šie tehniskie un tehnoloģiskie risinājumi ir testēti Ezeru testa trasē Maskavas apgabalā.

Neesot ekoloģiskajām problēmām būvējot šo transporta sistēmu ir ļoti liela priekšrocība, tā kā dabas saglabāšanas mēri (kas saistīti ar naudas izdevumiem to saglabāšanai) šajā gadijumā ir minimālas. Piemēram, sākotnēja gāzes vada proejkta izmaksas Aļaskā (ASV) bija 600 milj. $, bet pēc sabiedrības un dabas aizsardzības aktīvistu protestiem projkets tika apstādināts. Vēlāk, pēc visiem dabas aizsardzības īstenojumiem, kas ir īpaši dārgi mūžīgā sasaluma noteikumos, tika pabeigts gāzes cauruļvads, bet izmaksāja jau 5 miljd. $, kas ir 8 reizes vairāk, nekā bija sākumā plānots.

Ir zināmi gadījumi, kad kalnu rūdas ieguves proejkti tika slēgti, dēļ dzelzsceļa noklājums līdz ostai neizturēja ekoloģisko ekspertīzi.

SkyWay kravas transporta sistēma ir izrāviens beramkravas transportēšanas sfērā, kas ļauj īstenot 3 ieguves vietu apstrādi, kas kādreiz bija vai nu ekonomiski neizdevīgi vai arī tehniski neiespējami izmantojot tradicionālā transporta veidus: kalnainos apvidos, dabas aizsargājamās zonās, tundrā, džungļos. SkyWay tehnoloģija ļauj transportam pārvietoties 40% leņķī – un tas nozīmē, ka sistēma ir elastīga, estakāde burtiski atkārto reljefa profilu un ceļa struktūras izmaksas palielinās vien par 25-30% salīdzinājumā ar sistēmu līdzenai vietai.

SkyWay sistēmas kompleksa cena ir atkarīga no dažādiem faktoriem: pārvadājumu apjoms, realizācijas valstis, vietas reljefs, dabas klimatiskie, u.c. Ritošā sastāva estakādes, termināla un infrastruktūras vidējā vērtība mērot pēc trases 1km ir vienāda ar – no 1,5 milj./km reljefa apstākļos un no 2,5 milj./km kalnainos apvidos. Priekš salīdzinājuma: Austrālijā vienceļa kravas dzelzsceļa trase izmaksās pasūtītājam sākot no 5milj/usd par kilometru.

Ar SkyWay tehnoloģijas ienākšanu rūdas ieguves vietās dažādos kalnu reģionos ieguve varētu kļūt rentabla. Pat pašlaik esošajām transporta sistēmām ideālos vietas apstākļos, SkyWay kravas transporta izmaksas eksplautācijā ir 4-5 reizes zemākas ar to pašu veiktspēju, kas varētu ļaut ieekonomēt simtiem miljonus, pat miljardu dolāru gadā. SkyWay kravas transporta sistēma kalnainos apvidos ļaus ievērojami palielināt ienākumus salīdzinājumā ar parastajiem lentes konveijeriem, nerunājot jau par tradicionālo dzelzsceļa transportu, kas šajos apstākļos neizturēs pat nekādu konkurenci. Piemēram, pieļaujamais pacēlums, kas ir 0,9% liek dzelzsceļniekiem apiet kalnus un rakt tuneļus, tiltus un viaduktus ar lieliem pārbraucieniem, kas parēķināti zem milzīgas spriedzes, tas sadārdzina dzelzsceļa būvniecību kalnainos apvidos , kā minimums 2,5 reizes un bieži vien padara ieguves vietu nerentablu. Attiecībā uz pesimistisko rūdas ieguves cenu  kalnu reģionos paliek nerentabli būvēt dzelzsceļu, kaut tajā pašā laikā izmantojot SkyWay tehnoloģiju, ienākumi paliktu visnotaļ augstā līmenī. Šī funkcija kompānijai, kas izmanto SkyWay tehnoloģiju, ne vien uzziedēt visiem grūtajos laikos, bet izmantot šo “ekonomijas superieroci” cīņā ar konkurentiem, iegūstot dažos virzienos pilnu monopolizāciju nozarē.

 • Piemēram, rūdes ieguves kompānijai transportējot savu produktu 500km. attālumā, esot 65milj/t kravu apjoms gadā, ieekonomēs (nopelnīs) uz rūdas transporta salīdzinājumā ar dzelzsceļu
  (0,047-0,006) × 500 × 65000000 = 1332,5 mln.USD / gadā .

  bet par SkyWay sistēmas dzīvotspēju (50 gadi) ietaupījumi pārsniegs 60 mild. dolāru.