Tekošais etaps

Kas ir SkyWay

SkyWay – inovatīta transporta tehnoloģija, kuru izstrādājis                                         Starp ekspertiem varētu pieminēt:
inženieris Anatolijs Junickis. SkyWay prezentē sevi kā                                                   • Krievijas Federācijas Transporta Ministrija;
informāciju, enerģētikas un estakāžu tipa transporta komunikatoru,                          • Krievijas Zinātņu akadēmijas Transporta institūts;
kas balstās uz trošliežu ceļa struktūras tehnoloģijām. Šīs tehnoloģijas                       • Krievijas Transporta akadēmijas Sibīrijas nodaļa;
īpašības ir ekoloģiskums, pieejamība, uzticamība un ļoti augsts                                  • Krievijas celtniecības Ministrija;
rentabilitātes līmenis.                                                                                                             • Krievijas Ekonomikas un transporta ministrija;

Junicka Stīgu transports  dalās dažādos virzienos: ātrgaitas starppilsētas                 • Krievijas inženieru Akadēmija;
(līdz 500km/st.), pilsētas pasažieru (līdz 150km/st.), kravas un vieglās                       • Pēterburgas valsts dzelzsceļa universitāte;
trases.                                                                                                                                       •  Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO);

SkyWay transporta Tehnoloģija ir saņēmusi 15 ekspertuīžu atbalstu.

Komanda

SkyWay stīgu transporta ideja, valdes priekšsēdētājs un SAS “Stīgu tehnoloģija”
ģenerālinženieris ir Anatolijs Eduardovičš Junickis.

Uz vadītāja pleciem ir:

  • Divi projekti pa grantiem OON (№ FS-RUS-02-S03 и № FS-RUS-98-S01);   Viņa darbs ir atzīmēts ar tādiem apbalvojumiem, kā
  • Vairāk, nekā 140 izgudrojumi;                                                                                     • Viskrievijas izstādes centra divas zelta medaļas;
  • 18 monogrāfijas;                                                                                                            • Divi “Zelta rati” nominācijā “Transporta nozares gada projekts”
  • vairāk, nekā 200 zinātniskie darbi;                                                                            • “Krievijas marka” trīs Zelta markas kvalitātes;
    • “Zinātnes un mākslas kareivja” goda tituls;
    • 30 starptautisko izstāžu diplomi;

 

Pašreiz Junicka vadībā strādā inženieri no 15 konstruktoru                    kā viens no visa lielā projekta, kas iesaistās visas pasaules
birojiem un ir pāsiem sava eksperimentālā rūpnīcas izstrāde,               cilvēku dzīves uzlabošanā, radot jaunu transportu – ekoloģiski
kas iekļaujās SAS “Stīgu tehnoloģijas” struktūrā. Katrs                            tīru, ātru, drošu, komfortu un pieejamu.
komandas darbinieks nes savu labumu tehnoloģijā un skaitās

 

Tekošais moments: EkotehnoParks

Pašreizējā brīdī Baltkrievijas Republikas teritorijā veiksmīgi                  EkotehnoParks arī nodemonstrēs SkyWay tehnoloģijas
attīstās stīgu tehnoloģijas demonstrāciju un sertifikāciju centrs           ekoloģisko potenciālu – zemes izņemšanas samazināšana
– EkoTehnoParks. 36 hektāru plašībā Marina Gorkā Minskas                trašu būvniecībā, būvniecības laikā dabas resursu izmantošanas
apgabalā tiek realizēti ritošie sastāvi, trases un infrastruktūras            samazināšana, kā arī enerģijas (degvielas) patēriņa samazināšana
ēkas, kas praktikā pierāda visa veida ceturtās paaudzes transporta   radot dabīgu gumusu.
sistēmu.

EkoTehnoParks – tas ir:

• sertifikācijas centrs, tehnoloģijas testēšana un uzlabošana, kā             • izstādes un biznesa centrs;
arī transporta infrastruktūras SkyWay kompleksu radīšana.                    • īpašumu aktīvs par summu vairāk, nekā 300 miljonu ASV                                                                                                                                                                                                 dolāri.

• SkyWay realizēto produkciju Show room;

Starptautiskā sadarbošanās

Pēc vairākām austrālijas delegācijas vizītēm, 2016 gadā                            tika izrādīti pirmie ritošā sastāva modeļi (UniBike un UniBus).
SAS “Stīgu tehnoloģija” saņēma atbalsta vēstuli no kompānijas               Kompānijas ekspozīcija izmantoja lielo interesi starp izstādes
Rod Hookand Associates (RHA), MbM un Aurecon. Viņu                           apmeklētājiem un interesentiem iesākot interesi SkyWay
atbalsta laikā sākta sadarbība ar Austrālijas Nacionālo dzelzsceļa          transporta tehnoloģijā no tādu valstu pārstāvjiem, kā Filipīnas
regulatoru, kuras rāmjos arī inicēja SkyWay sistēmas sertifikāciju           Indija un citas. Pēc tā SAS “Stīgu tehnoloģija” nodemonstrēja
Austrālijas teritorijā.                                                                                            savus sasniegumus vēl vairākās izstādēs, aizskarot jaunus reģionus
un nodrošinot kompānijai jaunus partnerus.

Jūtami nozīmīgi SkyWay tehnoloģijas attīstība starptautiskajā arēnā
deva specializētā transporta izstāde InnoTrans 2016, kur

Projekti indijā

Saskaņā ar plānoto, SkyWay sistēmām vajadzētu kļūt par bāzi                      problēmas, kas ir saistītas ar transportu. Šodien – tā ir praktiski
formējot jaunu pasaules 21. gadsimta transporta sistēmu. SkyWay               jebkura valsts , toties liekākie panākumi pašlaik ir sasniegti
stīgu transports var būt ieviest reģionos ar dažādākajiem klimatiskajiem     Dienvidaustrumu Āzijā, Persijas līča valstīs un Indijā.
apstākļiem un reljefiem, turklāt vēl paliekot efektīgākai un pieejamākai,
nekā esošie risinājumi. Tehnoloģiju var izmantot visur tur kur ir

2017 gada sākumā Džarkhandas štatā tika parakstīts trīspusējā                    Tā paša gada maijā oficiāli tika noformēta sadarbība ar vēl
investīciju vienošanās starp SAS “Stīgu tehnoloģija” un štata                         vienu štatu. New Deli notika memoranda parakstīšana par
valdības un, kā arī vietējā biznesa pārstāvjiem. Milzīgs projekts                    attiecībās starp SAS pārstāvjiem un Himačal-Pradeš štata
, pie kā pašlaik arī tiek strādāts ir ietverts SkyWay komplekso                       pilsētas attīstības ministru Sudhiru Šarmi kungu. Tiek veikts
risinājumu  štata transporta problēmām un ir novērtēts                                  darbs pie trašu projektēšanas un gatavošanās darbiem.
ar 992 milj. $ kas tika nesen papildināts par daudz lielāku
summu, kas sevī ietver vairākus simtus adrešu projektus.